sayı için Türkçe-Almanca çeviriler:

zahlen, Zahl · Nummern, Nummer · Punkt · Ziffer · Anzahlen, Anzahl · diğer çevirileri

sayı zahlen, Zahl

Size üç sayı göstereceğim.

Ich zeige Ihnen drei Zahlen.

Bu matematik, sayılar, fikirler!

Es ist Mathematik, Zahlen, Ideen.

O sadece bir sayı.

Es ist nur eine Zahl.

sayı Nummern, Nummer

Çok önemli sayılar.

Sehr wichtige Nummer.

Fakat bir şey bulduk. Başka bir sayı.

Aber wir fanden ta da noch eine Nummer.

İsimler sayılar değil.

Namen keine Nummern.

sayı Punkt

İlk sayı, O'Brien'ın, servis kırıyor.

Erster Punkt, O'Brien. Aufschlagwechsel.

Son sayı, avantaj Ross'ta.

Letzter Punkt, Vorteil Ross.

Bayan Cross'a bir sayı daha.

Ein weiterer Punkt für Mrs Cross.

sayı Ziffer

Bir sayı daha.

Eine Ziffer noch!

Başka bir sayı.

Noch eine Ziffer.

O sayılar GPS koordinatları.

Diese Ziffern sind GPS Koordinaten.

sayı Anzahlen, Anzahl

İki yeterince büyük bir sayı değil.

Zwei sind keine große Anzahl.