sayesinde için Türkçe-Almanca çeviriler:

Dank · durch · Kraft · diğer çevirileri

sayesinde Dank

Hristiyan hayırseverliği sayesinde.

Dank christlicher Nächstenliebe.

Sydney Barrow. Lily'm gibi kabiliyetli bir çocuk ve küçük bir çöpçatan sayesinde de Lily'nin yeni arkadaşı.

Sydney Barrow wie meine Lily ein begabtes Kind und dank ein wenig Kuppelei ihre neue Freundin.

Ve şimdi onun sayesinde nerede olduğunu biliyorum.

Und jetzt, dank ihm, weiß ich, wo du bist.

sayesinde durch

Onlar sayesinde ben de bir tanrı olacağım.

Durch ihre hilfe werde ich ein Gott werden.

Madde, manyetik alan sayesinde bağdaşıyor.

Materie hält durch ein Magnetfeld.

Ayrıca onunla Daphne ve Regina sayesinde tanıştı.

Außerdem traf sie ihn durch Daphne und Regina.

sayesinde Kraft

Yargı hakkına ait belgelerin yok edilmesi sayesinde, biz API olarak

Kraft unseres zwischengerichtlichen Portfolios, wir bei API sind