sayfa için Türkçe-Almanca çeviriler:

Seiten, Seite · Blatt · Seitenzahl · Webseite · diğer çevirileri

sayfa Seiten, Seite

E postalarını, telefon rehberini, facebook sayfasını kontrol ediyorum.

Wir überprüfen ihre E-Mails, Anruflisten, ihre Facebook-Seite.

İki sayfa eksik.

Zwei Seiten fehlen.

Bu sayfa kayıp.

Diese Seite fehlt.

sayfa Blatt

Bir sayfaya daha ihtiyacım olabilir.

Ich brauche wohl noch ein Blatt.

Bir sürü yanık sayfa var.

Eine Menge loser Blätter hier,

sayfa Seitenzahl

Teslim etmeye üşendiğiniz evraklarınız şart koşulan sayfa sınırını aşıyor.

Ihre Hausarbeiten, sofern abgegeben, überstiegen die vorgesehene Seitenzahl beinah immer.

Yani, anahtar metnin sayfa numarası sayfadaki satır sayısı ve o satırdaki harfin numarası.

Das ist die Seitenzahl des Schlüsseltexts, das die Zeilenzahl, und das der Buchstabe in der Zeile.

sayfa Webseite

Hakkımda bir web sayfası yaptınız?

Habt ihr eine Webseite über mich gemacht?