saygın için Türkçe-Almanca çeviriler:

Respekt · ist · verehrt · angesehen · Wert · diğer çevirileri

saygın Respekt

Bana saygı göster yoksa seni üç yaşındaki öküz gibi hadım ederim.

Zeig Respekt oder ich kastriere dich wie einen dreijährigen Ochsen.

Hadi saygı gösterin biraz!

Kommt schon! Zeigt etwas Respekt.

Ona saygı göster.

Zeige ihr Respekt.

saygın ist

Ama hâlâ senin annen. Saygı göster.

Sie ist immer noch deine Mutter, Ese.

Vincent Ludwig bu toplumun en saygın fertlerinden biri.

Vincent Ludwig ist einer der respektiertesten Bürger der Gemeinde.

Davenport serveti ve itibarıyla saygı duyulan bir adam.

Er ist ein angesehener Mann von Reichtum und Ansehen.

saygın verehrt

İki çok saygın pozisyon.

Zwei sehr verehrte Positionen.

Sana saygı duyuyoruz.

Wir verehren dich.

Ona saygı duyarım.

Ich verehre ihn.

saygın angesehen

Davenport serveti ve itibarıyla saygı duyulan bir adam.

Er ist ein angesehener Mann von Reichtum und Ansehen.

Doktor Haxon çok saygın biri.

Dr. Haxon ist sehr angesehen.

N.F.L. çok saygın bir ünü var.

Die NFL genießt ein enormes Ansehen.

saygın Wert

Saygı, onur, sadakat, eski moda değerler

Respekt, Ehre, Loyalität, alteingebrachte Werte