seçeneğin

Sanırım başka bir seçeneğimiz yok, değil mi?

Ich schätze, wir haben keine Wahl, oder?

Başka bir seçenek göremiyorum ben.

Ich sehe hier keine andere Möglichkeit.

O halde senin kibirliliğin bize başka seçenek bırakmıyor.

Dann lässt uns dein Starrsinn wohl keine andere Wahl!

Başka seçenek göremiyorum ben.

Ich sehe keine andere Möglichkeit.

Ama artık başka seçeneğimiz de var.

Aber wir haben jetzt eine Wahl.

Ama fazla seçeneğimiz yok, değil mi?

Aber wir haben jetzt keine Wahl, oder?

O zaman başka seçeneğimiz yok.

Dann haben wir keine Wahl.

Ama başka seçeneğimiz yok.

Aber wir haben keine Wahl.

Keşke daha iyi bir seçenek olsaydı, ama

Ich hätte gern eine bessere Alternative, aber

Ama başka bir seçeneğin yok.

Aber ich sehe keine andere Wahl.