seçici için Türkçe-Almanca çeviriler:

wählerisch · selektiv · diğer çevirileri

seçici wählerisch

Aslında, koyu tenli ırklar daha az seçici oluyor.

Nun, die dunkleren Rassen sind weniger wählerisch.

Belki de bu kadar seçici olmayı bırakmalısın.

Vielleicht solltest du aufhören, so wählerisch zu sein.

Ama çok da seçici olmak istemiyorum.

Aber ich will nicht zu wählerisch sein.

seçici selektiv

Belki seçici hafızaları vardır.

Vielleicht ist ihr Gedächtnis selektiv.

Çok seçici bir hafızan var Gary.

Dein Gedächtnis ist sehr selektiv, Gary.