seans için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sitzung · Séance · diğer çevirileri

seans Sitzung

Yeni bir terapi seansı daha lazım.

Ich brauchte eine weitere Therapie-Sitzung

Bir seans takıl. böylece en azından bir analiz yaptığımı söyleyebileyim.

Eine Sitzung. Damit ich zumindest eine Analyse vorschieben kann.

Seansların yan etkileri?

Nebenwirkungen der Sitzungen?

seans Séance

Sadece basit bir seans yapacağız.

Es ist nur eine einfache Séance.