sebep için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grund · verursachen · Ursache · Anlass · Hauptgrund · diğer çevirileri

sebep Grund

Sanırım sadece bir sebep arıyorum.

Ich suche wohl einfach einen Grund.

Kaçmam için bir sebep yok.

Ich hab' keinen Grund abzuhauen.

Sebebi biraz daha karmaşık.

Der Grund ist recht kompliziert.

sebep verursachen

Pek çok şey isiliğe sebep olabilir.

Eine Menge Dinge verursachen Hautausschläge.

Zatürrenin sebebi bakteri parazit ya da bir çeşit tıkanıklık olabilir.

Pneumonitis kann durch Bakterien, Parasiten oder eine Art Blockierung verursacht werden.

Sızıntı yapan ısıtıcı görme bozukluğu ve hissizliğe sebep olur mu?

Könnte ein leckendes Heizgerät Sehschwierigkeiten und Taubheit verursachen?

sebep Ursache

İkisi de doğal sebeplerden ölmüş.

Beide starben an natürlichen Ursachen.

Ian Gale doğal sebeplerden dolayı öldü.

Ian Gale starb an einer natürlichen Ursache.

Anhedoninin en sık görülen sebebi şizofrenidir.

Die häufigste Ursache von Anhedonie ist Schizophrenie.

sebep Anlass

O zaman bana bir sebep bulun.

Dann finden Sie einen Anlass!

Herhangi bir sebep var bu vicdan azabı için?

Gibt es einen Anlass für die plötzlichen Gewissensbisse?

Bu sadece bir sorun değil, bu bir sebep.

Das wäre nicht nur ein Anlass, das wäre ein Motiv.

sebep Hauptgrund

Tek sebebi bu değil elbette ama payı büyük.

Das ist nicht der einzige Grund, aber der Hauptgrund.