sebze için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gemüse · Gemüsegarten · Gemüsemarkt · Wurzelgemüse · diğer çevirileri

sebze Gemüse

Biraz deli dana, salmonellalı tavuk, radyoaktif sebzeler

Ein bisschen verrückte Kuh, geklontes Huhn, radioaktives Gemüse

Sebze veya tohum var mı?

Haben Sie Gemüse oder Samen?

Sen sebze hariç her şeyi yersin.

Du würdest alles essen außer Gemüse.

sebze Gemüsegarten

İspanya'nın Almeria kentindeki seralar Avrupa'nın sebze bahçesi haline geldi.

Die Gewächshäuser von Almería in Spanien sind Europas Gemüsegarten.

Çünkü sebze bahçesi var.

Weil er einen Gemüsegarten hat.

sebze Gemüsemarkt

Bay Trask sebze piyasasında devrim yaptı.

Mr. Trask hat soeben den Gemüsemarkt revolutioniert.

sebze Wurzelgemüse

Yalnızca köklü sebzeler yetiştirebiliyordu, havuç, yabani havuç, turp.

Sie konnte nur Wurzelgemüse anbauen Pastinaken, Karotten, Radieschen.