sekizinci için Türkçe-Almanca çeviriler:

achtens, achte · diğer çevirileri

sekizinci achtens, achte

Bu ay, bu sekizinci.

Der achte diesen Monat.

Ve sekizinci ve son kural

Die achte und letzte Regel:

O bende. Sekizinci ruh.

Ich habe die achte Seele.