seksi için Türkçe-Almanca çeviriler:

sexy · geil · diğer çevirileri

seksi geil

Sihir çok seksi bir şey.

Magie ist echt geil.

Ayrıca da çok seksi.

Außerdem ist er geil.

Beni seksi mi buIuyorsun?

Du findest mich geil?

Bu daha seksi, öyle değil mi?

Das ist aber geil, oder?

Tanrım, bu çok seksi.

Mein Gott, ist das geil!