sektör için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sektoren, Sektor · Branche · Industrie · diğer çevirileri

Sektor

sektör Sektoren, Sektor

Sektör Bir'de birinci aşama başarılı.

Sektor eins meldet: Phase eins erfolgreich.

Sektör dokuz dengesiz.

Sektor neun instabil.

Merkezden tüm sektörlere, ikinci aşama için hazır olun.

Gefechtsstand an alle Sektoren: Für Phase zwei bereithalten.

sektör Branche

Hangi sektörde yapıyorsunuz Bay Adams?

In welcher Branche arbeiten Sie, Mr. Adams?

Yoksa bu sektör, müzik endüstrisinden daha popüler olamazdı.

Sonst wäre diese Branche nicht beliebter als die Musikindustrie.

sektör Industrie

Bugün, milyar dolarlık bir sektöre dönüşmüş durumda.

Heute ist es eine milliardenschwere Industrie geworden.