selam için Türkçe-Almanca çeviriler:

hallo · Gruß · Grüße · Friede · Salute, Salut · diğer çevirileri

selam hallo

Selam, size yardımcı olabilir miyim?

Hallo, kann ich Ihnen helfen?

Selam, Harry Amca.

Hallo, Onkel Harry.

Selam, Bob. Terry.

Hallo, Bob, Terry.

selam Gruß

Mihail İvanoviç'in selamı var.

Michail Iwanowitsch läßt Sie grüßen.

Bay Chin, Raymond Reddington selamlarını yolluyor.

Mr. Chin, Raymond Reddington lässt grüßen.

Vince selam söylüyor.

Vince lässt grüßen.

selam Grüße

Selam olsun size, Öfkeli Hazretlerim.

Ich grüße Euch, Eure Vehemenz.

Francis selamını iletmemi istedi.

Francis schickt Ihnen herzliche Grüße.

Bu arada Dawashiri'nin sana selamı var.

Übrigens, viele Grüße von Dawashiri.

selam Friede

Bu da selam kelimesinden geliyor barış seninle olsun anlamına geliyor.

Das kommt übrigens von "Salaam", was "Friede sei mit dir" bedeutet.

selam Salute, Salut

Selam, görebildin mi onu?

Salut. Hast du ihn gesehen?