serçe için Türkçe-Almanca çeviriler:

Spatzen, Spatz · diğer çevirileri

serçe Spatzen, Spatz

Öyleyse neden benim adım Serçe?

Warum heiße ich dann Spatz?

Serçe gibi küçük ve endişeli ya da ayı gibi büyük ve gergin oluyorlar.

Sie sind entweder klein und nervös wie Spatzen oder groß und unruhig wie kranke Bären.

Hücrede eğitilmiş bir serçe.

Gezähmte Spatzen in Einzelhaft!