serseri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Landstreicher · diğer çevirileri

serseri Landstreicher

Bir serseri mi yoksa "Serseri" mi?

EIN Landstreicher"oder" DER Landstreicher"?

O insanları o buluyor, yemleri, serserileri.

Er engagierte diese Leute die Lockvögel, Landstreicher.

Kıçı bitli kır serserileri Lago'ya pek uğramazlardı.

Verflohte Landstreicher halten normalerweise nicht in Lago an.