sesli için Türkçe-Almanca çeviriler:

laut · Vokal · hörbar · diğer çevirileri

sesli laut

Hayır, hayır daha sesli lütfen.

Nein, nein, sprecht lauter.

Yüksek sesli, sert nida.

Ein lauter, harscher Ausruf;

Jeremy acayip sesli ve çirkin yeni birkaç X-Box oyunu aldı.

Jeremy hat neue X-Box-Spiele gekauft, die lächerlich laut und anstößig sind.

sesli Vokal

Yunan sesli harfi, dört harf, "I" ile başlıyor.

Griechischer Vokal, vier Buchstaben. Mit einem I?

Bence bir sesli harf satın almalısın.

Ich denke, du solltest einen Vokal kaufen.

Bir de sesli harf lütfen.

Und ein Vokal, bitte.

sesli hörbar

Ayrıca sesli de olabilir.

Er könnte auch hörbar sein.