seviye için Türkçe-Almanca çeviriler:

ebene · Niveaus, Niveau · Level · Stufe · Maß · diğer çevirileri

seviye ebene

Bilgisayar, birinci seviye güvenlik girişi.

Computer, Ebene eins, Sicherheitszugang.

Merkez C.C'den Büyük P.C. Kontrol'a, tüm seviyeler.

CC-Zentrale an Big PC-Kontrolle, alle Ebenen.

En yüksek seviyede motor yarışı dahice bir tehlikenin sergilenmesidir.

Auf höchster Ebene ist Motorradrennfahren ein Schaukasten gefährlicher Genialität.

seviye Niveaus, Niveau

Hava temizleyicleri kritik seviyede.

Luftverschmutzung erreicht kritisches Niveau.

Dr Barron'un ilk raporlarına göre, Mintakanlar Bronz çağı seviyesinde Vulcan-öncesi insanımsılarmış.

Laut Forschungsbericht sind die Mintakaner proto-vulkanische Humanoide auf Bronzezeit-Niveau.

Siz ikiniz bir daha asla aynı seviyede olamayacaksınız.

Ihr zwei werdet nie mehr auf gleichem Niveau sein.

seviye Level

Demek istediğim, bu tam Nicholas Sparks seviyesinde bir şey.

Ich meine, das ist ernsthaftes Zeug auf Nicholas Sparks-Level.

B seviyesinin altında bir yerlerde, su tanklarındayım.

In 'nem leeren Vorratstank. Unter Level B. Mittschiffs.

Sadece dokuz seviye kaldı.

Nur noch neun weitere Level.

seviye Stufe

Bilgisayar, seviye iki.

Computer,. .Stufe zwei.

Birinci seviye tahliye başlatın.

Sofort Evakuierung Stufe eins einleiten.

Seviye üç aktif.

Stufe drei aktiv.

seviye Maß

Burada ses seviyesini, medeni bir seviyede tutmaya çalışırız.

Wir versuchen den Lärmpegel auf ein zivilisiertes Maß zu begrenzen.