sevmez

Tanrı ibneleri sevmez!

Gott hasst Schwuchteln!

Bu oyuncu kar palyaçolarını kim sevmez?

Wer nimmt diese munteren Schnee-Clowns

Senatörler sürprizleri sevmez.

Senatoren hassen Überraschungen.

Erkekler zeki kadınları sevmez.

Männer mögen keine klugen Frauen!

Baba, silah sevmez!

Vater hasst Waffen.

Pancar sevmez misin, Doktor?

Mögen Sie keine Rüben, Doktor?

Rezervasyonda Selena konaklama sektöründeki en konuk sevmez rezervasyoner.

Reservierungen, Celina. Die unfreundlichste Telefonistin im Hotelgewerbe.

Kimse Dick Whitman'ı sevmez.

Niemand liebt Dick Whitman.

Kimse davetsiz misafirleri sevmez.

Niemand mag ungebetene Gäste.

Kimse onu sevmez. Lüzumsuz bir adam.

Niemand mag ihn, ein übler Typ.