sihir için Türkçe-Almanca çeviriler:

magie · Zauber · Zauberei · Zaubertrick · Zauberspruch · diğer çevirileri

sihir magie

Büyü yapmak efsunları, sihirleri gerektirir

Magie erfordert Beschwörungen, Zaubersprüche

Sihre ihtiyacım var.

Ich benötige Magie.

Bakın. Blackwood'un sihri ortaya çıktı.

Siehe da, Blackwoods Magie ist aufgedeckt.

sihir Zauber

Bazı sihirler seni zayıf düşürebilir.

Einige Zauber können dich schwächen.

Sihir harika bir şeydir.

Zauber ist etwas Schönes.

Bu sihir tarif edilemez.

Der Zauber ist unbeschreiblich.

sihir Zauberei

Sihir değil, küçük Alex.

Keine Zauberei, kleiner Alex.

Ben tam burada sihir yapacağım... .birazdan Chester.

Ich werde hier etwas Zauberei vollführen, Chester.

Bu haksızlık, sihir kullanıyorsun.

Unfair, du benutzt Zauberei.

sihir Zaubertrick

Bu bir sihir gösterisi.

Das ist ein Zaubertrick.

Bu bir sihir numarası Bay Tressler.

Dies ist ein Zaubertrick, mr. Tressler.

Sihir numarası bu?

Ist das ein Zaubertrick?

sihir Zauberspruch

Bir sihir var. Bir lanet Çok uzun zamandan beri üzerinde çalışıyorum.

Es gibt einen Zauberspruch, einen Fluch, an dem ich schon sehr lange arbeite.