sihirli için Türkçe-Almanca çeviriler:

magisch · diğer çevirileri

sihirli magisch

Ben bir kız için asla sihirli güçlerimden vazgeçmem.

Ich würde nie meine magischen Kräfte für ein Mädchen aufgeben.

Senin sihirli numaran

Deine magische Ziffer.

Sihirli kutu mu?

Eine magische Box?