silah için Türkçe-Almanca çeviriler:

Waffe, Waffen · Pistole · Gewehr · Geheimwaffe · diğer çevirileri

silah Waffe, Waffen

Söylentiye göre bir biyolojik silah bu konferans sırasında çalınmış.

Angeblich wurde während dieser Konferenz eine biologische Waffe gestohlen.

Bize daha büyük bir silah gerekecek.

Wir brauchen eine größere Waffe.

Oha! Yahudi silahları biraz pahalıymış.

Jüdische Waffen sind ziemlich happig.

silah Pistole

Ben de bir silah alabilir miyim?

Kann ich eine Pistole bekommen?

Altı silah çalınmış.

Sechs gestohlene Pistolen.

İki tane silahı var?

Sie hat zwei Pistolen?

silah Gewehr

Sana bir silah lazım!

Sie brauchen ein Gewehr.

Ama, ben silah kullanmam.

Ich benutze kein Gewehr.

Kendine ait bir silahın var mı?

Hast du ein eigenes Gewehr?

silah Geheimwaffe

Hayır, gizli bir silahım var.

Nein, ich habe eine Geheimwaffe.

Bir gizli silah buldum.

Ich habe eine Geheimwaffe.

O benim gizli silahım.

Er ist meine Geheimwaffe.