sincap için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eichhörnchen · Backenhörnchen · Streifenhörnchen · Flughörnchen · Erdhörnchen · diğer çevirileri

sincap Eichhörnchen

Afedersiniz, başka bir sincap.

Entschuldigt, noch ein Eichhörnchen.

Gidip birkaç sincap tuzağı alayım bari.

Ich kaufe ein paar Eichhörnchen-Fallen.

Afedersiniz Bayan Spears ama çocuklarınız burada ve size bir sincap getirmişler.

Entschuldigen Sie, Ms. Spears, aber Ihre Kinder sind hier und haben ein Eichhörnchen mitgebracht.

sincap Backenhörnchen

Sen neden çizgi filmlerdeki sincaplar gibi konuşuyorsun?

Warum reden Sie wie ein Backenhörnchen in einem Trickfilm?

Aslına bakarsan, o bir sincap.

Eigentlich ist es ein Backenhörnchen.

Bu adam, şeytani entrikanın bir parçası mı, sincap?

Ist er Teil des gemeinen Plans, Backenhörnchen?

sincap Streifenhörnchen

Leoparlar, sincaplar, zürafalar.

Leoparden, Streifenhörnchen, Giraffen.

Matematikte, leoparlar, sincaplar ve zürafalar var.

In Mathe, sind es Leoparden, Streifenhörnchen, Giraffen.

sincap Flughörnchen

Bu da bir uçan sincap.

Hier ist ein Flughörnchen.

sincap Erdhörnchen

Şu ana kadar buldukların, altı kedi, üç sincap, iki tavşan

Bislang hast du sechs Katzen, drei Erdhörnchen, zwei Kaninchen