siyasi için Türkçe-Almanca çeviriler:

politisch, politische · diğer çevirileri

siyasi politisch, politische

Siyasi yorumcularım, konuk yazarlarım dedikodu yazarlarım var.

Ich habe politische Kolumnisten, Gastkolumnisten, Klatschkolumnisten.

Siyasi geleceğin mi?

Deine politische Zukunft?

İvan Rostovskij İngiltere'den siyasi sığınma aldı.

Iwan Rostowski erhält politisches Asyl in Großbritannien.