sizde

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Sizin saçma Dikenli Tel radyonuz bizim gerekçelerimizi iftiralarla çarpıtmaktadır.

Euer lächerlicher Stacheldrahtsender verfälscht aufverleumderische Weise unsere Argumente.

Ben sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Size kişisel bir soru sormak istiyorum.

Ich möchte Ihnen eine persönliche Frage stellen.

Sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Kann ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Eğer gitmeye ya da bir başka sürpriz saldırı yapmaya kalkışırsanız sizi görürüz.

Wenn Sie versuchen abzuhauen oder eine weitere brillante Schleichattacke planen, wir sehen Sie.

Size bir kaç soru sormak istiyorum.

Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen.

Ama size bir soru sorabilir miyim?

Aber darf ich Ihnen eine Frage stellen?