soğuk için Türkçe-Almanca çeviriler:

kalt · Kälte · kühl · frigide, frigid · frostig · cool · kaltherzig · diğer çevirileri

soğuk kalt

Maden suyu veya soğuk başka bir şey alabilir miyim lütfen?

Kann ich ein Mineralwasser oder etwas Kaltes bekommen, bitte?

Bu soğuk savaş ısınmaya başladı.

Dieser kalte Κrieg wurde gerade brenzlig.

Neden bu kadar soğuk burası?

Warum ist es hier so kalt?

soğuk Kälte

Birazcık soğuktan kimseye zarar gelmez.

Ein wenig Kälte schadet niemandem.

Yağmur ve güneş gibi. Sıcak ve soğuk gibi.

Wie Regen und Sonnenlicht, wie Kälte und Hitze.

Burası acayip soğuk. Tabi canlandırıcı bir soğuk.

Das ist ein belebende Kälte, eine erquickende Kälte.

soğuk kühl

Bu gece hava çok soğuk..

Es ist etwas kühl heute Nacht.

Çok güzel. Çok soğuk.

So schön, so kühl

Ama bunun yanında soğuk ve sinirli de.

Aber er ist auch kühl und aufbrausend.

soğuk frigide, frigid

Kızın soğuk olduğunu düşünüyorsun, değil mi?

Du denkst, dass sie frigide ist, oder?

Janice bana çok soğuk görünmüyor, Chris!

Janice scheint mir nicht sehr frigide!

Kız soğuk olan kız değil

Sie ist nicht frigide.

soğuk frostig

Kırmızı güller soğuk mu?

Rote Rosen sind frostig?

Ne kadar soğuktu? Fırtına mı, ayaz mı?

War sie leicht frostig oder arktisch?

Temiz, ıvır zıvır yok, soğuk.

Sauber, kein Krimskrams, frostig.

soğuk cool

Bu yüzden ona Kaptan Soğuk derdik.

Deshalb nannten wir ihn Captain Cool.

Kaptan Soğuk kim?

Wer ist Captain Cool?

soğuk kaltherzig

Bana soğuk ve kaba bir şeyler söyledi, ben de Bay San Giuliano'yu vurdum,

Und er sagte sehr kaltherzige und gemeine Dinge zu mir, und ich erschoss Mr. San Giuliano,