sohbet etmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

plaudern · unterhalten · diğer çevirileri

sohbet etmek plaudern

Seninle sohbet etmek isterdim ama benim hala bir işim var.

Ich würde gern weiter plaudern, aber ich habe noch meinen Job.

Sadece biraz sohbet etmek istedim.

Ich wollte nur ein bisschen plaudern.

Daha sonra yine sohbet ettik.

Und dann plauderten wir.

sohbet etmek unterhalten

Clara, Isabella ve ben biraz sohbet ediyorduk.

Clara, Isabella und ich unterhielten uns gerade.

Sadece sohbet etmek istiyorum.

Ich will mich nur unterhalten.

Fakat biz sadece sohbet ediyoruz.

Aber wir unterhalten uns doch nur.