sol için Türkçe-Almanca çeviriler:

links · linker, Linke, link · Recht · nach links · Sol · diğer çevirileri

Sol

sol links

Pozisyonu bozun. Sola tırmanın, sola tırmanın.

Formation auflösen, nach links abdrehen.

Biraz daha sola doğru.

Etwas weiter nach links.

Batı yönünde, soldaki son araba.

Westseite, letzter Wagen links.

sol linker, Linke, link

Bu arada, sol gözündeki lensi çıkartmayı unuttun.

Übrigens, Sie haben vergessen, Ihr linkes Auge rauszunehmen.

Sol kaşın hareket etti.

Deine linke Augenbraue zuckt.

Sol çekmecede mumlu kağıdın altında.

In der linken Schublade unterm Wachspapier.

sol Recht

Sol taraf aşağı, sağ taraf yukarı.

Linke Seite runter, rechte Seite rauf.

Tanksavar, sol çaprazda.

Panzerabwehr. Rechts schwenken!

Sol, sağ, kendini koru!

Links, rechts, Deckung hoch!

sol nach links

Pozisyonu bozun. Sola tırmanın, sola tırmanın.

Formation auflösen, nach links abdrehen.

Biraz daha sola.

Mehr nach links.

O sola yürüdü, değil mi?

Sie geht nach links, richtig?

sol Sol

Hayır Sol, Lütfen.

Nein, Sol, bitte!

Bu bir pompalı,Sol.

Eine Kanone, Sol.

Costa del Sol'deyim. İspanya'da.

Costa del Sol, in Spanien.