solak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Linkshänder · diğer çevirileri

solak Linkshänder

Aha! Solak nunchukaları.

Nunchucks für Linkshänder.

Matthew, ben solak mıyım?

Matthew, bin ich Linkshänder?

Tahmin edeyim, Ted "Wild Cat" Grant solak.

Lass mich raten, Ted "Wild Cat" Grant ist Linkshänder.