solgun için Türkçe-Almanca çeviriler:

blass · bleich · fahl · farblos · diğer çevirileri

solgun blass

Doktor, o nasıl, çok solgun görünüyor.

Doktor. Sehen Sie. Sie ist so blass.

Solgun ama ilginç birine benziyor.

Sie sieht blass, aber interessant aus.

Tenin solgun ve buz gibi soğuk.

Deine Haut ist blass und eiskalt.

solgun bleich

Kırmızı saç, solgun bir ten, çelimsiz yapı, korkmuş gözler ve uzun bir burun.

Rote Haare, bleich, mager, mit angstvollen Augen und einer langen Nase.

Orada gizemli ve solgun yaşar, trajik bir sanatçı hayatı sürerdim.

Ich würde dort leben, geheimnisvoll und bleich, eine tragische Künstlerin.

Sen de solgun görünüyorsun.

Du siehst auch bleich aus.

solgun fahl

Luke Skywalker'un ışın kılıcının solgun mavisini biliyorsun.

Kennst du das fahle Blau von Luke Skywalkers Lichtschwert?

Hem cildin çok solgun, çok sönük.

Die Haut zu fahl, zu bleich.

solgun farblos

Solgun ve renksiz.

Bleich und farblos.