solucan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Würmer, Wurm · Regenwürmer · diğer çevirileri

solucan Würmer, Wurm

Solucanlar, arılar, keneler, pireler.

Würmer, Bienen, Zecken, Flöhe.

İçinden solucanlar çıkıyordu.

Würmer sind rausgekrochen.

Alexei Volkoff, Amerika'daki bir hapiste yatan güçsüz bir solucan.

Alexei Volkoff ist ein machtloser Wurm in einem US-Gefängnis.

solucan Regenwürmer

Yılanlar, hatta solucanlar ve fareler.

Schlangen, sogar Regenwürmer und Mäuse.

Baba, Jonas solucan yiyor!

Pappa, Jonas isst Regenwürmer!