sonda için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sonden, Sonde · Katheter · diğer çevirileri

sonda Sonden, Sonde

Ama daha önce hiçbir sonda olumlu sonuçla geri dönmemişti.

Aber Keine Sonde ist bisher Positiv Heingekehrt bis jetzt.

Kaç tanesine sonda gönderilmişti?

Wie viele haben Sonden angeflogen?

İçeriye sondalar gönderdiniz?

Sie haben Sonden da reingeschickt?

sonda Katheter

Kolumda serum, şeyimde de sonda var.

Katheter verbunden mit meinem Skididdibup.