sonrasında için Türkçe-Almanca çeviriler:

wegen · diğer çevirileri

sonrasında wegen

İki ay sonra yetersiz performanstan dolayı beni işten kovdular.

Zwei Monate später wurde ich wegen schwacher Arbeitsleistung gefeuert.

Fazla mesai ücretini sonra konuşuruz.

Wegen der überstunden schauen wir später.

Özellikle Riley öldükten sonra.

Besonders nachdem Riley weg ist.