sorgu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verhör · Verhöre · diğer çevirileri

sorgu Verhör

Bu casusları sorguya çekiyordum

Ich habe diese Spione verhört

Kimse sorguya çekilmiyor.

Keiner wird verhört.

Bu bir buluşma, sorguya çekme değil.

Es ist ein Date. Kein Verhör.

sorgu Verhöre

Albay onu sorguya çekmek istiyor.

Der Cirnal will ihn Verhören.

Andorianlı tutukluyu sorguya çekeceğim.

Ich verhöre den andorianischen Häftling.

Bana "Hain" diyorlar ve beni sorguya çekecekler.

Sie nennen mich einen Verräter und wird mich verhören.