sorgu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verhör · Verhöre · diğer çevirileri

sorgu

Beni sorguya çekemezsin teğmen.

Ich dulde kein Kreuzverhör, Leutnant.

Eğer eğer beni, sorguya çekerse, Eğer beni sorgularsa, seni ele veririm.

Wenn er, mich ausfragt, wenn er mich ausfragt, werde ich dich aufgeben.

O zamandan beri onu sorguda tutuyorlardı.

Er sitzt seitdem in russischer Haft.

Artık sonsuz karlar yok kalabalıkların sorgusuz ve sonsuz övgüsü yok dörtle çarpılan fiyatlar yok.

Keine unbegrenzten Profite mehr. Keine bedingungslose Bewunderung durch die Massen. Und kein vierfaches Ohrläppchenreiben mehr.

Rinaldo Pazzi'nin öldürülmesiyle alakalı olarak zaten sorguya çekildiniz, Signor Crawford.

Sie wurden bezüglich Rinaldo Pazzis Mord bereits befragt, Signor Crawford.

Sorgu yargıcı intihar ettiğini söyledi.

Der Coroner sagte, er beging Selbstmord.

Calder Michaels, Oliver Li'yi sorgu için getirdim.

Calder Michaels übergibt Oliver Li für die Nachbesprechung.

Sorgu tamamlandı, efendim.

Suche abgeschlossen, Sir.

Masum bir kadın onun yüzünden sorgulanıyor.

Eine unschuldige Frau wird wegen ihr befragt.

Sorgu Bir'e ihtiyacımız olacak.

Wir brauchen den Verhörraum eins.