soru için Türkçe-Almanca çeviriler:

Frage · fragen · Problem · diğer çevirileri

soru Frage

Ben sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Aptalca görünebilecek bir sorum var.

Ich habe eine womöglich dumme Frage.

İkinize de soracağım bir sorum var.

Ich habe eine Frage an euch beide.

soru fragen

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sadece birkaç soru sormak istemiştim.

Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen.

Birkaç sorum var.

Ein paar Fragen:

soru Problem

Artık senin sorunun benim de sorunum.

Deine Probleme sind jetzt auch meine Probleme.

Benim bir sorunum var.

Ich habe ein Problem.

Affedersiniz bir sorunum var.

Entschuldigung, ich habe ein Problem.