sorumluluk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verantwortungen, Verantwortung · Pflichten · Verantwortlichkeit · Verantwortungsbereich · diğer çevirileri

sorumluluk Verantwortungen, Verantwortung

Bu sorumluluğu kabul ediyorum, ama ona yardım edebilirim.

Diese Verantwortung akzeptiere ich, aber ich kann ihr helfen.

Sınırsız güç sorumluluk gerektirir.

Unbegrenzte Macht bringt Verantwortung.

Bu önemli bir sorumluluk ve bugün gibi günlerde, ağır bir sorumluluk.

Es ist eine ernsthafte Verantwortung und an Tagen wie diesen, eine sehr Schwere.

sorumluluk Pflichten

Kural da yok, sorumluluk da

Keine Regeln, keine Pflichten

Aile, sorumluluk, şeref

Familie, Pflicht, Ehre

Böylece San Monique'in komşu adalara olan sorumluluğu açıktır.

Damit wären San Moniques Pflichten gegenüber den Inselnachbarn klar.

sorumluluk Verantwortlichkeit

Sanırım bunu için hazırım, Koca Mike Ve bunun sorumluluk, kararlılık ve Liderlik gerektirdiğini

Ich denke ich bin dafür bereit, Big Mike, und was das bedeutet, Verantwortlichkeit, bestimmt Menschenführung.

sorumluluk Verantwortungsbereich

Bu benim sorumluluk alanımdaydı.

Es war mein Verantwortungsbereich.