sorunun

Hız ayarlamaları kolay, ama açıdaki bir değişiklik, tetiği çekmekte sorun yaratır.

Tempokorrekturen sind einfach, aber ein Winkelwechsel ist ein Kalkulationsproblem.

Artık senin sorunun benim de sorunum.

Deine Probleme sind jetzt auch meine Probleme.

Ama şu anda iki sorunumuz var.

Aber wir haben jetzt zwei Probleme.

Bir kaç sorunumuz var.

Wir haben ein paar Probleme.

Her zaman Harry'nin kodunun yaratıcı sorun çözme metodu olduğunu düşündüm,

Ich dachte immer Harry's Kodex wäre eine Sofort-Kreativ-Problemlösung,

Burada bir sorunumuz var.

Wir haben hier einen Vorfall.

Her şey kontrol altında, sorun yok.

Wir haben alles unter Kontrolle.

Şu anda büyük bir sorunumuz var.

Wir haben jetzt große Probleme.

Belki küçük bir hipersonik tedavi sorunu halledebilir.

Vielleicht hilft eine kurze hypersonische Behandlung.

Yeterince sorunumuz var zaten!

Wir haben schon genug Probleme!