sosyalist için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sozialisten, Sozialist · sozialistisch · diğer çevirileri

sosyalist Sozialisten, Sozialist

Sosyalist bile olurdum ben, eğer sosyalist tanrıya inansaydı.

Ich wäre sogar Sozialist, wenn Sozialisten an Gott glaubten.

Ty divine sosyalist ve yozlaşmış bir adam.

Ty Divine ist ein Sozialist und ein Degenerierter.

Sosyalist olan bir amcam var.

Mein Onkel ist Sozialist!

sosyalist sozialistisch

Sizin sosyalist, faşist kampanyalarınızın aksine bizimki bir at yarışı.

Ungleich eurer sozialistischen, faschistischen Kampagne ist unsere ein Pferderennen.

Başçavuş yoldaş, sınıra ulaştık. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırına ulaştık.

Genosse Obersergeant, wir sind an der Staatsgrenze der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Ben bir sosyalist kapitalistim.

Ich bin ein sozialistischer Kapitalist.