sosyoekonomik için Türkçe-Almanca çeviriler:

sozioökonomisch · diğer çevirileri

sosyoekonomik sozioökonomisch

Sosyoekonomik olarak konuşursam sen daha çok Latinlerin yaşadığı yoksul mahalledensin.

Sozioökonomisch gesprochen sind Sie eher eine innerstädtische Latina.