soya için Türkçe-Almanca çeviriler:

Soja · Nachname · Sojabohne · diğer çevirileri

soya Soja

Yani şu Soya Sosu denen kara madde uyuşturucu, değil mi?

Also das schwarze Zeug, diese Soja Soße. Das ist eine Droge, richtig?

Soya sosu ve bir tane daha mai tai.

Oi! Soja Soße und noch einen Mai Tai.

Ve, burada bir adet soya fasulyeli ve fakslı etli sandviç.

Und ich habe hier noch ein Pseudo-Corned-Beef Sandwich mit Soja.

soya Nachname

Adı Ivan, soy adı Dochenko.

Vorname Ivan, Nachname Dochenko.

Benim soy adım Rosson.

Mein Nachname ist Rosson.

Odo senin adın soy adın mı?

Ist Odo Ihr Vor oder Nachname?

soya Sojabohne

Yer fıstığının kullanımıyla ilgili yüzlerce yöntem buldu, tatlı patates ve soya fasulyesiyle de.

Er entdeckte Hunderte Verwendungsmöglichkeiten für Erdnüsse, die Süßkartoffel und die Sojabohne.