sperm için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sperma · Samen · diğer çevirileri

sperm Sperma

Sperm bağışı yaptım.

Ich spendete Sperma.

Ben sperm babamı tanımak istiyorum.

Ich will meinen Sperma-Daddy kennenlernen.

Guy bana sperm koklatıyor!

Guy lässt mich Sperma riechen.

sperm Samen

Vaughan'ın spermi çok tuzlu olmalı.

Vaughans Samen muß sehr salzig sein.

İki yumarta, iki sperm.

Zwei Eier, zwei Samen.

Her bir sperm lazımdır

Jeder Samen wird gebraucht