spesifik için Türkçe-Almanca çeviriler:

genau · spezifisch · konkret · unspezifisch · diğer çevirileri

spesifik genau

Daha spesifik ol.

Sei bitte genauer.

Biraz daha spesifik olabilir misin?

Kannst du ein bisschen genauer sein?

spesifik spezifisch

Çok spesifik bir kontrol grubumuz vardı.

Es war eine spezifische Kontrollgruppe.

spesifik konkret

Daha spesifik konuşun.

Seien Sie konkreter.

spesifik unspezifisch

Raller spesifik değil.

Knistern ist unspezifisch.