sponsor için Türkçe-Almanca çeviriler:

sponsern · Sponsor · Sponsorin · diğer çevirileri

Sponsor

sponsor sponsern

Gina Parker Smith, program sponsoru "Avcı".

DieGinaParkerSmithShow " von gesponsert i

Geoff, neden bir Nascar sürücüsüne sponsor olmaya karar verdiniz?

Geoff, warum haben sie sich entschieden, einen NASCAR Fahrer zu sponsern?

Con şirketi de, eski nalburun yerine yapılacak böcek hayvanat bahçesinin sponsoru olmaya hazır.

Und D-Con wartet darauf, den lnsektenzoo zu sponsern. lm alten Eisenwarenladen.

sponsor Sponsor

Yeni bir sponsora ihtiyacım var Nicky.

Ich brauche einen neuen Sponsor, Nicky.

Evet. Yeni sponsora ihtiyacım var.

Ich brauche einen neuen Sponsor.

Ama Manny bize yeni sponsor ve motorsiklet bulmuştu.

Aber Manny hat einen Sponsor aufgetrieben und ein neues Bike.

sponsor Sponsorin

Senin sponsorun New York'ta yaşıyor.

Lhre Sponsorin lebt in New York.