sporcu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sportler · Athlet · Athletin · diğer çevirileri

sporcu Sportler

Bu genç sporcunun geleceği çok parlak.

Diesem jungen Sportler blüht eine große Zukunft.

Şuraya bak genç sporcu.

Sieh mal hier, Sportler.

Ve harika bir sporcu.

Und ein klasse Sportler.

sporcu Athlet

Senin gibi bir sporcuya meydan okumuş ve sen de onu öldürmüşsün.

Er hat dich als lebensstrotzenden Athleten herausgefordert und du hast ihn getötet.

Kenny Powers bir sporcu.

Kenny Powers ist ein Athlet,

Sen Dar-bong'sun. Sporcu olan.

Du bist Dar-Bong, der Athlet.

sporcu Athletin

Yani olanlar Kelly'yi dünya çapında bir sporcudan dünya çapında bir hırsıza dönüştürmüş.

Also was passierte, dass aus Kelly der Weltklasse Athletin eine Weltklasse-Kriminelle wurde?