stajyer için Türkçe-Almanca çeviriler:

Praktikantin · Praktikanten, Praktikant · Auszubildende · Trainee · Praktikum · diğer çevirileri

stajyer Praktikantin

Sen Li Ming olmalısın, stajyer?

Du bist Li Ming, die Praktikantin?

Stajyer kızı becerdi ve bizi terk etti.

Er nagelte die Praktikantin und verließ uns.

Araban var ve stajyer mi olmak istiyorsun?

Sie haben ein Auto und wollen eine Praktikantin sein?

stajyer Praktikanten, Praktikant

Siz stajyer misiniz?

Ihr seid Praktikanten?

Bir stajyere özellikle değinmek istiyorum, John Dorian.

Ich möchte besonders einen Praktikanten hervorheben, John Dorian.

Bir hastanede stajyer cerrahım. Fotokopi dükkânı çalışanı değilim.

Ein chirurgischer Praktikant, in einem Krankenhaus, nicht bei Kinkos.

stajyer Auszubildende

Tekrarlıyorum, stajyer itfaiyeciler Stoneman ve Black derhal yüzbaşının ofisine.

Ich wiederhole, Auszubildende Stoneman und Black unverzüglich ins Büro des Kommandanten!

Stajyer itfaiyeciler Stoneman ve Black derhal yüzbaşının ofisine.

Auszubildende Stoneman und Black, sofort ins Büro des Kommandanten!

stajyer Trainee

Ajan Stanley Goodspeed, Stajyer Ajan Marvin Isherwood tahta bir kutunun incelemesine başlıyoruz.

Agent Stanley Goodspeed und Trainee Marvin Isherwood überprüfen eine Holzkiste.

stajyer Praktikum

Evet, sadece üniversite kredisi için stajyer alıyorlarmış.

Ja und sie bieten Praktika nur für Leistungspunkte an.