star için Türkçe-Almanca çeviriler:

Star · diğer çevirileri

Star

star Star

Josie G., Chi Chi ve Little Star.

Josie G, Chi Chi und Little Star.

Shinbone Star'ın kurucusu, yayıncısı ve yazı işleri müdürü Dutton Peabody beni kovmuştu.

Dutton Peabody, der Gründer, Herausgeber, Chefredakteur des "Shinbone Star", feuerte mich mal.

Bu "Shinbone Star," Yazı İşleri Müdürü Dutton Peabody.

Das ist der "Shinbone Star", Dutton Peabody, Chefredakteur.