steroid için Türkçe-Almanca çeviriler:

steroide · Steroid · diğer çevirileri

Steroid

steroid steroide

Tamam. Ona steroid verdiniz.

Sie haben ihm Steroide gegeben.

Steroid vermeye başlayın.

Verabreicht ihm Steroide.

Tamam, burada. Agresif sıvılar destekleyici bakım, steroid.

Ok, hier, um, aggressive Flüssigkeiten, unterstützende Pflege, Steroide.

steroid Steroid

Steroid programınız yüzünden.

Wegen ihrem Steroid-Programm.

Bir sürü steroid, donmuş tavukların içine saklanarak hapishane içerisine sızdırılıyor.

Eine Steroid-Ladung sollte in gefrorenen Hühnern ins Gefängnis geschmuggelt werden.

Roberto Solis, steroid kullanıcısı" diye yazar mısınız?

Können Sie schreiben, "Roberto Solis, Steroid-Benutzer?