stres için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stress · Streß · Belastung · diğer çevirileri

Streß

stres Stress

Çok stres altında olduğunu biliyorum, fakat bu bir seferlik bir şeydi.

Ich weiß, dass du sehr unter Stress stehst, aber das war eine einmalige Sache.

Stres makinesini saklayın!

Versteck den Stress-Apparat!

Mr. Spock fiziki ve duygusal açıdan strese daha dayanıklı.

Mr. Spock ist dem Stress körperlich und emotional besser gewachsen.

stres Streß

Bak, hepimiz çok fazla stres altındayız. Tamam mı?

Hör zu, wir alle standen unter einer Menge Streß, okay?

Çok büyük bir stres altındaydım.

Ich stand unter großem Streß.

stres Belastung

İftira, duygusal stres ve şöhretine zarar verilmesi suçlamalarının hepsini kazandı.

Sie gewann die Klagen wegen Verleumdung, seelischer Belastung und Rufschädigung.