suçsuz için Türkçe-Almanca çeviriler:

schuldig · unschuldig · schuldlos · diğer çevirileri

suçsuz schuldig

Bu konuda kendimi biraz suçlu hissettim.

Ich fühlte mich deswegen ein bisschen schuldig.

Kendimi hiçbir konuda suçlu hissetmiyorum.

Ich fühle mich wegen nichts schuldig.

Peder Onorio'nun gözünde hepsi de suçlu.

In Vater Onorios Augen sind sie schuldig.

suçsuz unschuldig

Hayır! Ben suçlu değilim!

Nein, ich bin unschuldig.

Peter Blood, suçlu ya da suçsuz?

Peter Blood, schuldig oder unschuldig?

O suçlu değil Jack.

Er ist unschuldig, Jack.

suçsuz schuldlos

Z'nin suçu değil.

Zed ist schuldlos.

Bayan Bedwin'in suçu yok.

Mrs Bedwin ist schuldlos.