sudan için Türkçe-Almanca çeviriler:

sudan · diğer çevirileri

sudan

sudan sudan

Bu ülkede arkadaşça bir düşünceyken Sudan'da zalim bir söz.

Ein wohlwollendes Mitgefühl in diesem Land, fieser Hohn im Sudan.

Sudan, Kuzey Kore ve İran.

Sudan, Nordkorea und Iran.

Irak, Kürdistan, Suriye, öncesinde ve sonrasında Sudan.

Irak, Kurdistan, Syrien, davor und danach, Sudan. Umtriebiger Junge.